fbpx

Tanımlar

Burada tüm site genelinde kullanılan ifadelerin tanımları verilmiştir.

Aile Temelli Bakım

Çocukların bakımının biyolojik ailesinin yanında, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu ailelik, evlat edinme gibi uygulamalarla bir aile ortamında gerçekleştirildiği bakımdır.

Alternatif Bakım

Bakımı biyolojik ailesi tarafından sağlanamayan çocukların yararlandığı resmi ya da resmi olmayan, kısa veya uzun süreli; kurum bakımı, koruyucu ailelik, enformel bakım gibi farklı bakım türlerini ifade eden bakımdır.

Bakım personeli (Bakıcı Anne)

Bakıcı anneler/bakım elemanları, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri ile fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları veya lise mezunu olup, çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olanlar arasından seçilen kişilerdir.

Çocuk

Henüz 18 yaşını doldurmamış tüm bireyleri ifade etmektedir.

Çocuk Destek Merkezleri

Suça sürüklenmesi, suça maruz kalması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Çocuk Evleri

0-18 yaş arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev tipi birimlerdir.

Çocuk Evleri Sitesi

0-18 yaş arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı, bir arada bulunan ev tipi birimlerin bulunduğu kuruluşlardır.

Çocuk Gelişim Uzmanı

Üniversitelerin çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olan meslek elemanıdır.

Çocuk Koruma Sistemi

Çocuklara yönelik şiddeti, istismarı, ihmali ve sömürüyü önlemek ve bunlara müdahale etmek için bir araya getirilmiş resmi veya gayri resmi yapılar, hizmetler ve kapasiteleri kapsamaktadır.

Çocuk Yuvası

0 - 12 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilmesini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Enformel Bakım

Çocukların koruma altına alınmadan bir akrabası veya yakını tarafından bakımının gerçekleştirildiği, devlet denetimi altında olmayan bakım türüdür.

Evlat Edinme

Durumu evlat edinilmeye uygun olan çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak, çocuk- ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Koruma Altında Yetişen Çocuk

5395 sayılı kanun kapsamında hakkında bakım tedbiri bulunan, bakımı ve korunması devlet denetiminde kurum veya aile temelli bakım modellerinde gerçekleştirilen çocuktur.

Korumadan Ayrılmış Birey

Çocuğun bakım ve koruma altına alınmasına neden olan şartların ortadan kalkması veya çocuğun reşit olması durumlarında bakım ve korunmanın yasal olarak sona ererek korunma kararının mahkemece kaldırılması sonucunda devlet korumasından çıkan bireylerdir.

Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk

Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilme ya da suça sürüklenme durumu/riski bulunan çocuğu ifade etmektedir.

Koruyucu Aile

Çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan kişi ya da ailedir.

Kurum/Kuruluş Bakımı

Çocukların bakımının toplu olarak, büyük ya da küçük yapılarda bakım personeli aracılığıyla gerçekleştirildiği bakım türüdür.

Psikolog

Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olan meslek elemanıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı

Üniversitelerin 4 yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan meslek elemanıdır.

Yetiştirme Yurdu

13–18 yaş arası korunma ihtiyacı içerisindeki çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilmesini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Alternatif Bakım Veri Tabanında Arayın...