fbpx

Tüzükler

Yazar: Hayat Sende 51 views

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirmelerine İlişkin Tüzük

Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar

Alternatif Bakım Veri Tabanında Arayın...