fbpx

Yönetmelikler

Yazar: Hayat Sende 71 views

Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği

201601 Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımı ve Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri

Çocuk Koruma Kanununa Görev Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde alıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Koruyucu Aile Yönetmeliği

Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Çok Amaçlı Olarak Çalışması ve Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları Kurulması Hakkında Yönetmelik

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliği

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı İle Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar

Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş Ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik

Evlat Edinme Yönergesi

Korunmaya Muhtaç çocukların tespiti, İnceleme korunma kararlarının alınması ve kaldırılmasına ilişkin yönetmelik

Alternatif Bakım Veri Tabanında Arayın...