fbpx

2021

Yazar: Hayat Sende 193 views
0
Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek Verilen Çocuk Sayısı
0
Koruma Altında Bulunan Çocuk Sayısı
0
Kuruluş Bakımı Altında Bulunan Çocuk Sayısı
0
Çocuk Evleri Sitesinde Bulunan Ç.S.
0
Çocuk Evlerinde Bulunan Ç.S.
0
Çocuk Destek Merkezinde Bulunan Ç.S.
0
Koruyucu Aile Yanında Bulunan Çocuk Sayısı
Kuruluş Türü ve Sayısı
0
Çocuk Evleri Sitesi Sayısı
0
Çocuk Evleri Sayısı
0
Çocuk Destek Merkezi Sayısı
0
Koruyucu aile sayısı
0
2021 Evlat Edindirilen Çocuk Sayısı
0
2021 Koruma altına alınan çocuk sayısı
0
Haklarında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri alınan çocuk sayısı
0
Toplamda kamuda istihdam edilen genç sayısı (kümülatif)
0
2021 Kamuda istihdam edilen genç sayısı
0
Özel sektörde istihdamı sağlanan genç sayısı (kümülatif)
0
2021 Üniversite sınavına giren koruma altındaki genç sayısı
0
2021 Üniversiteye yerleşen koruma altındaki genç sayısı

NOT: Bu veriler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK’in yayınlamış olduğu istatistik, rapor, duyuru ve haberlerden derlenmiştir.

Alternatif Bakım Veri Tabanında Arayın...