fbpx

Stratejik Davalama

Yazar: Hayat Sende 82 views

Stratejik davalama, birden çok kişiyi etkileyen bir veya birden çok soruna yönelik yürütülen, bireylerin haklara erişimini teker teker sağlamaktan ziyade sorundan etkilenen tüm gruplara yönelik çözüm üretmeyi amaçlayan, kapsamlı ve çok yönlü yasal bir süreçtir. Stratejik davalama yargı yoluyla dava açılmasını içerebildiği gibi politika yapıcıları etkileme ve denetleme mekanizmalarına başvurmayı da içermektedir.

Stratejik davalama ile amaç birden çok kişiyi etkileyen ve sistemden kaynaklanan bir soruna ilişkin farkındalık ve kamuoyu oluşturmak, çözümün sorundan etkilenen tüm bireyler için geçerli olmasını sağlamak, politika ve uygulamaları iyileştirmektir.

Devlet koruması altında yetişen bireylerin haklara erişmesini güçleştiren bazı uygulama ve politikaların bulunduğu alanda gözlemlenmektedir. Güçlüklerle karşılaşan bireylere yönelik bireysel düzeyde savunuculuk yapılarak haklara ve hizmetlere erişimi sağlanabilmektedir. Ancak aynı sorunu birden çok kişi tekrar tekrar deneyimlediğinde sorunun çok daha üst noktadan çözülmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle koruma altında yetişen çocuk, genç ve yetişkinlerin hak ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak, uygulamaları iyileştirmek ve gözden kaçan noktaları kamuoyuna sunmak amacıyla stratejik davalamalar gerçekleştirilmektedir.

Alternatif Bakım Veri Tabanında Arayın...